Aktivni projekti

Activation of youth to circular and zero-waste economy and promotion of European circular youth networks

2021 - 2022

Krožno gospodarstvo je trajnostni gospodarski model, v katerem se želi čim dlje ohranjati uporabnost izdelkov in materialov. To pomeni, da se za razliko od linearnega gospodarstva, kjer je pretok surovin enosmeren, materiali, ki bi ob koncu postopka postali odpadki, razvrstijo in po možnosti znova uporabijo v drugem postopku (ES, 2020). Po napovedih trenutnih trendov naj bi se naša poraba energije (biomasa, fosilna goriva itd.) predvidoma leta 2040 podvojila, posledično pa se lahko odpadki do leta 2050 povečajo za kar 70%. Da bi preprečili črni scenarij, je evropski Komisija je pripravila zeleni dogovor. Evropski zeleni dogovor je strateška prednostna naloga, ki je bila najprej začrtana v političnih smernicah predsednice Komisije Ursule von der Leyen. Komisija je 11. decembra 2019 predstavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, ki določa podrobno vizijo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, zaščitila biotsko raznovrstnost, vzpostavila krožno gospodarstvo in odpravila onesnaževanje, hkrati pa povečala konkurenčnost evropske industriji ter zagotoviti pravičen prehod za prizadete regije in delavce. Projekt je namenjen spodbujanju in ozaveščanju mladine in organizacij za podporo mladim po državah EU o osnovah krožnega gospodarstva in razmišljanju o gospodarstvu brez odpadkov, ki gradijo mladinske mreže krožnega gospodarstva v državah, ki sodelujejo v projektu. Pri krožna ekonomija na sedanji stopnji v Latviji, na Portugalskem, v Sloveniji in Italiji šele postaja "modra" beseda, mladi pa želijo slediti filozofiji brez odpadkov pri razvrščanju smeti, spreminjanju nakupnih navad in recikliranju, ponovni uporabi in zmanjševanju odpadkov. Trend nič odpadkov ima dejansko dobro podlago za gradnjo družbe, ki razmišlja o krožnem gospodarstvu kot podlagi za okoljske spremembe. Z aktiviranjem mladinskih organizacij in organizacij za podporo mladim na mednarodni ravni bo ta projekt pomagal odpreti novo miselno paradigmo na nacionalni in mednarodni ravni, ki bi koristila lokalnim skupnosti v partnerskih državah. Mednarodna razsežnost bo sodelujočim organizacijam in mladini pomagala pri krožnem učenju mednarodnih izkušenj gospodarstvo.


Project approved
December 29, 2020

The project ACTIVATION OF YOUTH TO CIRCULAR AND ZERO-WASTE ECONOMY AND PROMOTION OF EUROPEAN CIRCULAR YOUTH NETWORKS is approved and will start activities in February 2021. Project partnership will create the circular economy networking activities between Latvia, Portugal, Slovenia and Italy. We hope that our experience will help youth, youth workers and society to start own zero waste and circular economy activities!.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.


Informal preparation meeting online on January 5, 2021
January 6, 2021

Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH international team Informal preparation meeting online on January 5, 2021 International project team from Portugal, Latvia, Slovenia and Italy met online today, January 5, 2021, to prepare for a project start from February 2021. We are glad to start work and keep fingers crossed!
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.

Zavod Popotnik

KoM March 5, 2021
March 7, 2021

Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH international team from Latvia, Portugal, Slovenia and Italy started a one year cooperation by online kick-off meeting on March 5, 2021. The project aim is to create youth work related zero-waste and circular economy network across partner countries, exchange good practice and develop online training materials for youth. Project will end in January, 2022. Now international team is working to collect the zero waste and circular economy related existing knowledge and map local network stakeholders in partner countries in order to create really useful training materials afterwards.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.


Online management meeting on May 28, 2021
May 29, 2021

Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH international team Management meeting online on May 28, 2021 International project team from Portugal, Latvia, Slovenia and Italy met online on May 28, 2021, to discuss project implementation. Regular meetings and communication is crucial to keep up team sprit and common aim.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.

Zavod Popotnik

TPM 2 in Slovenia
August 9, 2021

International team from Latvia, Portugal, Slovenia and Italy hold the second transnational project meeting in Slovenia on August 3-5, 2021. Team prepared agenda for blended youth mobility in Portugal in September 2021, discussed project progress and decided about next activities of project. The opportunity to meet onsite helped team to build team work and discuss actual situation in a national network creation. The main aim of project is exchange good practice in zero waste and circularity topic and create new avenues for collaboration.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.

Zavod Popotnik

Blended mobility of youth in Portugal
September 8, 2021

Blended mobility of youth in Portugal The 15 youth participants aged 18-25 participated at Blended mobility of youth in Portugal on September 2-6, 2021. Youth validated the training framework design, presented the national case studies and learn new experience about zero waste and circular economy practice. Each training day was organized as learning and site visits and reflection on learning outcomes. All participants did a homework – country presentation about Circular economy, Zero waste, including case studies of these initiatives and existing learning materials and programmes. Day 1 was dedicated to Circular economy and Team building; day 2 - Zero waste approach session & material validation – class and country presentation, practical site visits to companies; day 3 - Best practice exchange & networking; day 4 - Networking & Intercultural learning; day 5 - Future circular economy & zero waste initiatives.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.

Zavod Popotnik

TPM3 in Italy
December 15, 2021

International team from Latvia, Portugal, Slovenia and Italy hold the final transnational project meeting in Italy on December 13-15, 2021. Participants from Slovenia, Latvia, Italy and Portugal met to discuss project progress, revise created intellectual outcomes and finalize the activities in this 12 months’ project. We are glad that we had a chance to organize onsite events during pandemic time for youth and management. Partnership believes that circularity is the actual topic to continue new project ideas in youth sector.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.

Zavod Popotnik

Project results available
March 25, 2022

The project ACTIVATION OF YOUTH TO CIRCULAR AND ZERO-WASTE ECONOMY AND PROMOTION OF EUROPEAN CIRCULAR YOUTH NETWORKS results The 14 months project is implemented facing many pandemic challenges. We did two main results – 1) online materials about zero waste and circular economy reality in partner countries and 2) network creation. We had total 3 transnational project meetings, 3 online regular meetings, one blended mobility of 15 young people aged 18-25. This time proved that circularity is the future of Europe and also important topic for youth. We do hope that activities implemented will help to promote green and sustainable future.
Project ZERO WASTE ECONOMY 4 YOUTH, No 2020-3-LV02-KA205-003673, is funded by Erasmus Plus programme. This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.


WATER SKYBALL IN EUROPE

2021 - 2022

Projekt Water Skyball v Evropi je namenjen osebju iz različnih športnih organizacij (nacionalna športna zveza, lokalna športna zveza, nevladna organizacija in regionalni športni klub) iz štirih držav: Madžarske, Poljske, Slovenije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je „podpirati mobilnost prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij“. Za dosego teh ciljev se izvajata v glavnem dve dejavnosti: organizacija usposabljanj za osebje in množičnih športnih prireditev s strani zaposlenih za javnost. Projekt se osredotoča na Water Skyball (WSB), ki je nov in inovativen vodni šport na Madžarskem, primeren za vključevanje telesno neaktivnih ljudi v šport. In pa tudi prenos dobrih praks o organizaciji množičnih športnih prireditev. Udeleženci se lahko WSB v praksi naučijo na preizkusnih prireditvah, kjer se lahko učijo z igranjem igre in sodništvom. Del usposabljanj poteka v obliki spletnega seminarja v nekaj mesecih izven sezone, ki udeležencem omogoča, da se pravilno vključijo v izobraževalni del projekta. V okviru transnacionalnih projektnih srečanj organizirajo pet množičnih športnih dogodkov za promocijo telesne dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje in motivirajo ljudi za šport. Glavna športna dejavnost na prireditvah je WSB, saj ima pomemben zabavni dejavnik, ki zlahka motivira novince. Prireditve organizira osebje in so namenjeni široki publiki, vključno s fizično neaktivnimi ljudmi. Pričakuje se, da bo veliko ljudi obiskalo ali spremljalo dogodke, vključno s približno 100 preizkusnih igralcev, 1000 gledalcev in 10.000 spletnih gledalcev za vsak dogodek, zato pričakujemo, da bomo dosegli ca. 50–60.000 ljudi s športnimi prireditvami.


Flag football – Sport for everybody

2021 - 2022

Flag football oz. Nogomet z zastavicami je šport za ljudi vseh starosti, spola, porekla in sposobnosti ter idealen šport za moške mešane ekipe. Svetovni šport se hitro širi z mednarodnimi strukturami in rednimi mednarodnimi prireditvami, kot sta evropsko in svetovno prvenstvo. Mednarodna zveza za ameriški nogomet (IFAF) je uradni vladni organ nogometnega nogometa po vsem svetu, ki ga priznava Mednarodni olimpijski komite (IOC). Glede na zgoraj navedeno nogometni nogomet predstavlja primerno orodje za uresničevanje izobraževalnega potenciala športa , za boj proti debelosti in boleznim ter za promocijo in širjenje evropskih vrednot med mladimi s projektom Erasmus Sport. Nogomet z zastavicami je najhitreje rastoči nov šport in obstaja možnost. Cilj projekta „Nogomet z zastavami - šport za vse“ je namenjen spodbujanju udeležbe mladih v športu, povečanju dostopnosti in socialne vključenosti mladih ter izenačenju razlik med spoloma. podobno organiziranje projekta v ZDA z imenom "Play 60", katerega cilj je spodbuditi naslednjo generacijo mladih, da bodo bolj fizično aktivni in zdravi. Projekt je vplival na več kot 73 000 šol in mladinskih organizacij. Raziskava Cooperjevega inštituta "Play 60" je razkrila letne izboljšave aerobne zmogljivosti in indeksa telesne mase za študente, ki sodelujejo v projektu. Ta projekt predvideva sodelovanje treh ključnih sektorjev kot sodelovanje med športnimi organizacijami, šolami in mladinskimi nevladnimi organizacijami. Ukvarjanje s temi področji je bistvenega pomena za sprostitev celotnega potenciala športnega projekta v skupnosti mladih s poudarkom na evropski vrednosti na neinvaziven način. Izvedbo projekta »Flag football - Sport for Everybody« sestavljata 2 partnerja iz Slovaške, Češke in Slovenije.

Zavod Popotnik