Aktivni projekti

WATER SKYBALL IN EUROPE

2021 - 2022

Projekt Water Skyball v Evropi je namenjen osebju iz različnih športnih organizacij (nacionalna športna zveza, lokalna športna zveza, nevladna organizacija in regionalni športni klub) iz štirih držav: Madžarske, Poljske, Slovenije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je „podpirati mobilnost prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij“. Za dosego teh ciljev se izvajata v glavnem dve dejavnosti: organizacija usposabljanj za osebje in množičnih športnih prireditev s strani zaposlenih za javnost. Projekt se osredotoča na Water Skyball (WSB), ki je nov in inovativen vodni šport na Madžarskem, primeren za vključevanje telesno neaktivnih ljudi v šport. In pa tudi prenos dobrih praks o organizaciji množičnih športnih prireditev. Udeleženci se lahko WSB v praksi naučijo na preizkusnih prireditvah, kjer se lahko učijo z igranjem igre in sodništvom. Del usposabljanj poteka v obliki spletnega seminarja v nekaj mesecih izven sezone, ki udeležencem omogoča, da se pravilno vključijo v izobraževalni del projekta. V okviru transnacionalnih projektnih srečanj organizirajo pet množičnih športnih dogodkov za promocijo telesne dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje in motivirajo ljudi za šport. Glavna športna dejavnost na prireditvah je WSB, saj ima pomemben zabavni dejavnik, ki zlahka motivira novince. Prireditve organizira osebje in so namenjeni široki publiki, vključno s fizično neaktivnimi ljudmi. Pričakuje se, da bo veliko ljudi obiskalo ali spremljalo dogodke, vključno s približno 100 preizkusnih igralcev, 1000 gledalcev in 10.000 spletnih gledalcev za vsak dogodek, zato pričakujemo, da bomo dosegli ca. 50–60.000 ljudi s športnimi prireditvami.


Flag football – Sport for everybody

2021 - 2022

Flag football oz. Nogomet z zastavicami je šport za ljudi vseh starosti, spola, porekla in sposobnosti ter idealen šport za moške mešane ekipe. Svetovni šport se hitro širi z mednarodnimi strukturami in rednimi mednarodnimi prireditvami, kot sta evropsko in svetovno prvenstvo. Mednarodna zveza za ameriški nogomet (IFAF) je uradni vladni organ nogometnega nogometa po vsem svetu, ki ga priznava Mednarodni olimpijski komite (IOC). Glede na zgoraj navedeno nogometni nogomet predstavlja primerno orodje za uresničevanje izobraževalnega potenciala športa , za boj proti debelosti in boleznim ter za promocijo in širjenje evropskih vrednot med mladimi s projektom Erasmus Sport. Nogomet z zastavicami je najhitreje rastoči nov šport in obstaja možnost. Cilj projekta „Nogomet z zastavami - šport za vse“ je namenjen spodbujanju udeležbe mladih v športu, povečanju dostopnosti in socialne vključenosti mladih ter izenačenju razlik med spoloma. podobno organiziranje projekta v ZDA z imenom "Play 60", katerega cilj je spodbuditi naslednjo generacijo mladih, da bodo bolj fizično aktivni in zdravi. Projekt je vplival na več kot 73 000 šol in mladinskih organizacij. Raziskava Cooperjevega inštituta "Play 60" je razkrila letne izboljšave aerobne zmogljivosti in indeksa telesne mase za študente, ki sodelujejo v projektu. Ta projekt predvideva sodelovanje treh ključnih sektorjev kot sodelovanje med športnimi organizacijami, šolami in mladinskimi nevladnimi organizacijami. Ukvarjanje s temi področji je bistvenega pomena za sprostitev celotnega potenciala športnega projekta v skupnosti mladih s poudarkom na evropski vrednosti na neinvaziven način. Izvedbo projekta »Flag football - Sport for Everybody« sestavljata 2 partnerja iz Slovaške, Češke in Slovenije.

Activation of youth to circular and zero-waste economy and promotion of European circular youth networks

2021 - 2022

Krožno gospodarstvo je trajnostni gospodarski model, v katerem se želi čim dlje ohranjati uporabnost izdelkov in materialov. To pomeni, da se za razliko od linearnega gospodarstva, kjer je pretok surovin enosmeren, materiali, ki bi ob koncu postopka postali odpadki, razvrstijo in po možnosti znova uporabijo v drugem postopku (ES, 2020). Po napovedih trenutnih trendov naj bi se naša poraba energije (biomasa, fosilna goriva itd.) predvidoma leta 2040 podvojila, posledično pa se lahko odpadki do leta 2050 povečajo za kar 70%. Da bi preprečili črni scenarij, je evropski Komisija je pripravila zeleni dogovor. Evropski zeleni dogovor je strateška prednostna naloga, ki je bila najprej začrtana v političnih smernicah predsednice Komisije Ursule von der Leyen. Komisija je 11. decembra 2019 predstavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, ki določa podrobno vizijo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, zaščitila biotsko raznovrstnost, vzpostavila krožno gospodarstvo in odpravila onesnaževanje, hkrati pa povečala konkurenčnost evropske industriji ter zagotoviti pravičen prehod za prizadete regije in delavce. Projekt je namenjen spodbujanju in ozaveščanju mladine in organizacij za podporo mladim po državah EU o osnovah krožnega gospodarstva in razmišljanju o gospodarstvu brez odpadkov, ki gradijo mladinske mreže krožnega gospodarstva v državah, ki sodelujejo v projektu. Pri krožna ekonomija na sedanji stopnji v Latviji, na Portugalskem, v Sloveniji in Italiji šele postaja "modra" beseda, mladi pa želijo slediti filozofiji brez odpadkov pri razvrščanju smeti, spreminjanju nakupnih navad in recikliranju, ponovni uporabi in zmanjševanju odpadkov. Trend nič odpadkov ima dejansko dobro podlago za gradnjo družbe, ki razmišlja o krožnem gospodarstvu kot podlagi za okoljske spremembe. Z aktiviranjem mladinskih organizacij in organizacij za podporo mladim na mednarodni ravni bo ta projekt pomagal odpreti novo miselno paradigmo na nacionalni in mednarodni ravni, ki bi koristila lokalnim skupnosti v partnerskih državah. Mednarodna razsežnost bo sodelujočim organizacijam in mladini pomagala pri krožnem učenju mednarodnih izkušenj gospodarstvo.


Zavod Popotnik