Kdo smo


Leta 2016 je zrasla ideja o nastanku zavoda, katerega primarna dejavnost je promocija turizma, športnega turizma in športa za širšo populacijo. Zavod združuje mlado energično ekipo, katero vodi predsednik z več kot 10 letnimi izkušnjami s področja športne rekreacije ter organizacije rekreativnih prireditev.

Zavod Popotnik

Včasih je naravo za otroke predstavljalo igrišče za hišo ali blokom na katerem so preživeli večino svojega prostega časa, danes pa temu ni več tako. Zato se bomo potrudili skozi naše delo ter projekte zavoda , prispevati k popularizaciji športa, rekreacije ter aktivnega preživljanja prostega časa med otroci in mladino. To želimo doseči s tem, da bomo širšo populacijo seznanjali z različnimi projekti preko katerih bodo razvijali svoje sposobnosti, hkrati pa bodo s pomočjo športa spoznali in se naučili bistvenih življenjskih vrednot. Pri starejši populaciji pa želimo spodbuditi k aktivnemu življenju, ki je v današnjem svetu za dobro opravljanje vsakdanjih domačih in službenih obveznosti nujno potreben.

Zavod Popotnik že od začetka sodeluje z drugimi organizacijami na področju športne rekreacije. Naše sodelovanje se je sprva pričelo v obliki izmenjave izkušenj na področju projektov, katerega skozi leta nadgrajujemo

Prav tako sodelujemo s podjetji, za katera prirejamo športne prireditve, team buildinge, konference in promocijske akcije.

V zadnjih dveh letih smo se bolj aktivno vključevali v mednarodne projekte, skozi katere podpiramo:

  • razvoj inovativnih rešitev na področju športa in telesnih aktivnostih med različnimi organizacijami in akterji s področja športa
  • promoviranje aktivnega preživljanja prostega časa

Zavod Popotnik

Ekipa

Damjan Kuzma

vodja projektov in direktor Zavoda Popotnik

Z vodenjem projektov v zadnjih 10 letih, ki jih je izvajal za nacionalne športne zveze, si je nabral veliko koristnih in uporabnih izkušenj, ki jih z veseljem uporablja pri svojem delu. Kot vodja projektov sodeluje in koordinira mednarodni Erasmus projekt Integracija skozi šport, ki poteka zadnji dve leti.

Matej Jamnik

trener in raziskovalec na področju športa

Dolgoletni profesor športne vzgoje in košarkarski trener mnogih selekcij, ki je svoje izkušnje in znanje pridobil v Košarkarskem klubu Slovan Ljubljana. Najprej kot aktiven košarkar, nato pa kot glavni trener v mladinskih selekcijah in tudi s prve ekipe.

Od leta 2000 do danes poklicno delujem kot profesor športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani. Poleg tega vodi košarkarske programe na Univerzi v Ljubljani - kot generalni direktor Univerzitetne košarkarske lige (tekmovanja med fakultetami) in kot glavni trener moške in ženske univerzitetne košarkarske ekipe (3x3 košarke in košarke), ki so tekmovali na državnih in mednarodnih univerzah univerz (EUSA).

Marko Meden

pomočnik vodje projektov in grafično oblikovanje

Srečko Ferlež

športni trener in odnosi z javnostmi

Matic Milavec

IT podpora

Zavod Popotnik